element14에 오신걸 환영합니다. element14소개
2014/04/24

Displays - Vacuum Fluorescent (VFD): 39 개의 제품을 찾았습니다


  • 제품 (39)
  • 데이터시트 (446)
  • 커뮤니티

적용된 필터

필터

제조업체

 제조업체 선택


Special Offers

 필터 선택:
   

비교할 품목을 선택하지 않았습니다. 두 개 이상의 품목을 선택하고 비교 단추를 클릭하십시오.
제품 그룹화 기준:
  1. 보기: 1–25 / 39
  2. 1
  3. 2
주문 코드 제조업체 부품 번호 제조업체 / 설명 구매가능수량 가격 수량 자세한 특성
Resolution Character Format Viewing Area (H x W) Supply Current Supply Voltage Min Supply Voltage Max Interface Type Operating Temperature Min Operating Temperature Max
  오름차순 정렬 내림차순 정렬
오름차순 정렬 내림차순 정렬
오름차순 정렬 내림차순 정렬
오름차순 정렬 내림차순 정렬
오름차순 정렬 내림차순 정렬
  오름차순 정렬 내림차순 정렬
오름차순 정렬 내림차순 정렬
오름차순 정렬 내림차순 정렬
오름차순 정렬 내림차순 정렬
오름차순 정렬 내림차순 정렬
오름차순 정렬 내림차순 정렬
오름차순 정렬 내림차순 정렬
오름차순 정렬 내림차순 정렬
오름차순 정렬 내림차순 정렬
CU16025-UW6J

NORITAKE ITRON

VFD MODULE, 2X16, 5MM

UK 88
SG 10
가격
기준: 1 개
1+
₩70,667
2 x 16 Dot Matrix 11.4mm x 51.36mm 150mA 4.75V 5.25V Parallel, Serial -40°C 85°C
CU16029ECPB-W1J

NORITAKE ITRON

VFD MODULE, 2X16, 9MM

UK 5
SG 0
가격
기준: 1 개
1+
₩138,870
10+
₩128,833
50+
₩111,216
2 x 16 Dot Matrix 19mm x 82.7mm 350mA 4.75V 5.25V Parallel, Serial -40°C 85°C
CU20025-TW200A

NORITAKE ITRON

VFD MODULE, 2X20, 5MM

UK 27
SG 0
가격
기준: 1 개
1+
₩230,708
3+
₩219,175
10+
₩207,642
25+
₩196,109
2 x 20 Dot Matrix 12.9mm x 78.65mm 280mA 4.75V 5.25V Parallel, Serial -40°C 85°C
CU20025ECPB-W1J

NORITAKE ITRON

VFD MODULE, 2X20, 5MM

재고 없음
가격
기준: 1 개
1+
₩80,410
2 x 20 Dot Matrix 11.5mm x 70.8mm 130mA 4.75V 5.25V Parallel -40°C 85°C
입고되면 연락받기
CU20029ECPB-W1J

NORITAKE ITRON

VFD MODULE, 2X20, 9MM

UK 14
SG 0
가격
기준: 1 개
1+
₩175,199
10+
₩147,317
50+
₩124,631
2 x 20 Dot Matrix 18.8mm x 102.6mm 400mA 4.75V 5.25V Parallel -40°C 85°C
CU20045-UW5J

NORITAKE ITRON

VFD MODULE, 4X20, 5MM

UK 71
SG 0
가격
기준: 1 개
1+
₩107,205
4 x 20 Dot Matrix 20.9mm x 70.8mm 250mA 4.75V 5.25V Parallel, Serial -40°C 85°C
CU20045SCPB-T31A

NORITAKE ITRON

VFD MODULE, 4X20, 5MM

US 0
UK 11
SG 0
가격
기준: 1 개
1+
₩267,150
3+
₩253,783
10+
₩240,417
25+
₩227,060
4 x 20 Dot Matrix 26mm x 90.4mm 310mA 4.75V 5.25V Parallel, Serial -10°C 65°C
CU205SCPB-T21A

NORITAKE ITRON

VFD MODULE

더 이상 입고되지 않음 가격
기준: 1 개
1+
₩93,438
1 x 20 Dot Matrix 5mm x 93.55mm 200mA 4.75V 5.25V Parallel, Serial -10°C 65°C
CU209-TW202A

NORITAKE ITRON

VFD MODULE, 1X20, 9MM

UK 8
SG 0
가격
기준: 1 개
1+
₩242,421
3+
₩230,280
10+
₩218,196
25+
₩206,055
1 x 20 Dot Matrix 8.85mm x 112.6mm 240mA 4.75V 5.25V Parallel, Serial -40°C 85°C
CU40025-UW6J

NORITAKE ITRON

VFD MODULE, 2X40, 5MM BLUE-GREEN

UK 2
SG 0
가격
기준: 1 개
1+
₩128,931
2 x 40 Dot Matrix 11.5mm x 138.8mm 300mA 4.75V 5.25V Parallel -40°C 85°C
CU40025SCPB-U1J

NORITAKE ITRON

VFD MODULE

더 이상 생산되지 않음 가격
기준: 1 개
1+
₩97,204
2 x 40 Dot Matrix 11.5mm x 138.8mm 330mA 4.75V 5.25V Parallel -20°C 70°C
CU40026-TW200A

NORITAKE ITRON

VFD MODULE, 2X40, 5MM,BLUE GREEN

UK 140
SG 5
가격
기준: 1 개
1+
₩328,776
3+
₩312,322
10+
₩295,878
25+
₩279,443
2 x 40 Dot Matrix 16mm x 188.55mm 500mA 4.75V 5.25V Parallel, Serial -40°C 85°C
EGU128X8T-K612C5

NORITAKE ITRON

VFD MODULE, 128X8, 12VDC, GRAPHIC

전화 주십시오 가격
기준: 1 개
1+
₩465,823
5+
₩442,539
10+
₩419,235
25+
₩395,941
128 x 8 Dot Graphic 25.35mm x 306.95mm 500mA 10.8V 13.2V Serial -40°C 85°C
입고되면 연락받기
EGU96X8M-K612C5

NORITAKE ITRON

VFD MODULE, 96X8, 12VDC, GRAPHIC

전화 주십시오 가격
기준: 1 개
1+
₩309,083
5+
₩293,636
10+
₩278,179
25+
₩262,713
96 x 8 Dot Graphic 12.55mm x 153.4mm 300mA 10.8V 13.2V Serial -20°C 70°C
입고되면 연락받기
GU112X16G-7806A

NORITAKE ITRON

VFD MODULE, 112X16

UK 40
SG 0
가격
기준: 1 개
1+
₩119,643
3+
₩113,668
10+
₩107,683
25+
₩101,688
112 x 16 Dot Graphic 11.45mm x 52.5mm 250mA 4.75V 5.25V Parallel, Serial -40°C 85°C
GU126X32F-K612A4

NORITAKE ITRON

VFD MODULE, 126X32, GRAPHIC

재고 없음
가격
기준: 1 개
1+
₩167,115
3+
₩158,755
10+
₩150,395
25+
₩142,044
126 x 32 Dot Graphic 20.6mm x 82mm 400mA 4.75V 5.25V Serial -40°C 85°C
입고되면 연락받기
GU126X64F-K612A4

NORITAKE ITRON

VFD MODULE, 126X64, GRAPHIC

UK 2
SG 0
가격
기준: 1 개
1+
₩266,846
3+
₩253,517
10+
₩240,160
25+
₩226,822
126 x 64 Dot Graphic 41.45mm x 83mm 750mA 4.75V 5.25V RS232, SPI -40°C 85°C
GU128X32D-7806A

NORITAKE ITRON

VFD MODULE, 128X32, GRAPHIC, 5VDC

전화 주십시오 가격
기준: 1 개
1+
₩181,621
3+
₩172,549
10+
₩163,476
25+
₩154,404
128 x 32 Dot Graphic 13.93mm x 54.89mm 250mA 4.75V 5.25V Parallel, Serial -40°C 85°C
입고되면 연락받기
GU128X64D-K610A8

NORITAKE ITRON

VFD MODULE, 128X64

UK 21
SG 0
가격
기준: 1 개
1+
₩185,374
3+
₩176,092
10+
₩166,820
25+
₩157,548
128 x 64 Dot Graphic 28.65mm x 57.45mm 410mA 4.5V 5.25V I2C, Parallel, SPI -40°C 85°C
GU128X8F-K660A7

NORITAKE ITRON

VFD MODULE, 128X8, GRAPHIC, 5VDC

전화 주십시오 가격
기준: 1 개
1+
₩176,843
3+
₩168,017
10+
₩159,154
25+
₩150,319
128 x 8 Dot Graphic 6mm x 84.5mm 150mA 4.5V 5.5V Serial -40°C 85°C
입고되면 연락받기
GU128X8T-K612C5

NORITAKE ITRON

VFD MODULE, 128X8, 12VDC, GRAPHIC

UK 1
SG 0
가격
기준: 1 개
1+
₩317,766
5+
₩301,853
10+
₩285,960
25+
₩270,095
128 x 8 Dot Graphic 28.5mm x 363mm 500mA 10.8V 13.2V Serial -40°C 85°C
GU140X16G-7806

NORITAKE ITRON

VFD MODULE, 140X16, 5VDC, GRAPHIC ((NS))

재고 없음
가격
기준: 1 개
1+
₩97,432
5+
₩92,568
10+
₩87,714
25+
₩82,821
140 x 16 Dot Graphic 11.45mm x 69.85mm 250mA 4.75V 5.25V Parallel, Serial -40°C 85°C
입고되면 연락받기
GU140X16G-7806A

NORITAKE ITRON

VFD MODULE, 140X16

UK 84
SG 1
가격
기준: 1 개
1+
₩130,122
3+
₩123,624
10+
₩117,107
25+
₩110,599
140 x 16 Dot Graphic 11.45mm x 69.85mm 250mA 4.75V 5.25V Parallel, Serial -40°C 85°C
GU140X16J-7806A

NORITAKE ITRON

VFD MODULE, 140X16, GRAPHIC, 5VDC

전화 주십시오 가격
기준: 1 개
1+
₩209,542
3+
₩199,082
10+
₩188,585
25+
₩178,106
140 x 16 Dot Graphic 18.8mm x 102.75mm 250mA 4.75V 5.25V Parallel, Serial -40°C 85°C
입고되면 연락받기
GU140X32F-7806A

NORITAKE ITRON

VFD MODULE, 140X32, BLUE-GREEN

UK 114
SG 1
가격
기준: 1 개
1+
₩156,855
3+
₩148,998
10+
₩141,180
25+
₩133,314
140 x 32 Dot Graphic 21.61mm x 69.85mm 375mA 4.75V 5.25V Parallel, Serial -40°C 85°C
비교할 품목을 선택하지 않았습니다. 두 개 이상의 품목을 선택하고 비교 단추를 클릭하십시오.
  1. 보기: 1–25 / 39
  2. 1
  3. 2
“Displays - Vacuum Fluorescent (VFD)”에 대한 0 개의 검색 결과를 찾았습니다
"Displays - Vacuum Fluorescent (VFD)"에 대해 0개의 데이터시트 결과 찾음
데이터시트 관련 제품
필터:
필터 적용
토론
블로그 게시물
링크
설문
상태
문서
정렬 기준
선택한 필터에 대해 0개의 커뮤니티 결과 찾음

"Displays - Vacuum Fluorescent (VFD)" 에 대해 0 개의 커뮤니티 결과 찾음

원하는 것을 찾을 수 없습니까? 질문을 올리거나 토론을 시작하면 공급업체 전문가나 동료 기술자로부터 대답을 들으실 수 있습니다.

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----