element14에 오신걸 환영합니다. element14소개
2014/10/25

Force & Load Cell Sensors: 28 개의 제품을 찾았습니다


  • 제품 (28)
  • 데이터시트 (7,384)
  • 커뮤니티

적용된 필터

필터

 필터 선택:
   

비교할 품목을 선택하지 않았습니다. 두 개 이상의 품목을 선택하고 비교 단추를 클릭하십시오.
제품 그룹화 기준:
  1. 보기: 1–25 / 28
  2. 1
  3. 2
주문 코드 제조업체 부품 번호 제조업체 / 설명 구매가능수량 가격 수량 자세한 특성
Load Capacity Cell Output mV / V External Depth Length Input Impedance Operating Temperature Min Operating Temperature Max Supply Voltage Response Time SVHC
  오름차순 정렬 내림차순 정렬
오름차순 정렬 내림차순 정렬
오름차순 정렬 내림차순 정렬
오름차순 정렬 내림차순 정렬
오름차순 정렬 내림차순 정렬
  오름차순 정렬 내림차순 정렬
오름차순 정렬 내림차순 정렬
오름차순 정렬 내림차순 정렬
오름차순 정렬 내림차순 정렬
오름차순 정렬 내림차순 정렬
오름차순 정렬 내림차순 정렬
오름차순 정렬 내림차순 정렬
오름차순 정렬 내림차순 정렬
오름차순 정렬 내림차순 정렬
오름차순 정렬 내림차순 정렬
1022M-10M-F-106

TEDEA HUNTLEIGH

LOAD CELL, 10KG, SINGLE POINT, IP66

UK 9
SG 0
가격
기준: 1 개
1+
₩385,881
5+
₩368,752
10+
₩343,017
10kg 2 22mm 130mm 415ohm -20°C 70°C 10VDC - To Be Advised
1022M-20M-F-106

TEDEA HUNTLEIGH

LOAD CELL, 20KG

UK 6
SG 0
가격
기준: 1 개
1+
₩385,881
5+
₩368,752
10+
₩343,017
20kg 2 22mm 130mm 415ohm -20°C 70°C 10VDC - To Be Advised
1022M-3M-F-106

TEDEA HUNTLEIGH

LOAD CELL, 3KG

UK 8
SG 0
가격
기준: 1 개
1+
₩296,362
5+
₩275,633
10+
₩260,832
3kg 2 22mm 130mm 415ohm -20°C 70°C 10VDC - To Be Advised
1022M-5M-F-106

TEDEA HUNTLEIGH

LOAD CELL, 5KG

UK 4
SG 0
가격
기준: 1 개
1+
₩385,881
5+
₩368,752
10+
₩343,017
5kg 2 22mm 130mm 415ohm -20°C 70°C 10VDC - To Be Advised
1040M-50M-F

TEDEA HUNTLEIGH

LOAD CELL, SINGLE POINT , 50KG

UK 5
SG 0
가격
기준: 1 개
1+
₩523,346
5+
₩500,080
10+
₩465,196
50kg 2 40mm 150mm 415ohm -20°C 70°C 10VDC - To Be Advised
614-300M-D2

TEDEA HUNTLEIGH

LOAD CELL

전화 주십시오 가격
기준: 1 개
1+
₩693,605
5+
₩662,768
10+
₩616,522
300kg 2 80mm 62.1mm 415ohm -30°C 70°C 10VDC - To Be Advised
입고되면 연락받기
616-500U-F

TEDEA HUNTLEIGH

LOAD CELL

UK 3
SG 0
가격
기준: 1 개
1+
₩559,436
5+
₩545,414
10+
₩528,248
500kg 2 80mm 62.1mm 385ohm -30°C 70°C 10VDC - To Be Advised
620-1000M-F

TEDEA HUNTLEIGH

LOAD CELL, 1000KG, IP68

UK 3
SG 0
가격
기준: 1 개
1+
₩882,759
5+
₩843,524
10+
₩784,681
1000kg 2 70mm 90mm 400ohm -30°C 90°C 10VDC - To Be Advised
FSG15N1A

HONEYWELL S&C

FORCE SENSOR, 1.5KG

US 0
UK 106
SG 10
가격
기준: 1 개
1+
₩86,605
1500g - 10.3mm 12.7mm 5kohm -40°C 85°C 10VDC 1ms No SVHC (16-Jun-2014)
FSS1500NSB

HONEYWELL S&C

SENSOR, FORCE, 1.5KG

US 0
UK 90
SG 4
가격
기준: 1 개
1+
₩78,259
6+
₩73,911
1.5kg - 5.59mm 9.14mm 5kohm -40°C 85°C 5VDC - No SVHC (16-Jun-2014)
FC2231-0000-0010-L

MEASUREMENT SPECIALTIES

PRESSURE SENSOR

US 8
UK 0
SG 0
가격
기준: 1 개
1+
₩70,212
10+
₩61,436
50+
₩52,659
100+
₩50,903
더 보기
- 5VDC - To Be Advised
FSS1500NGT

HONEYWELL S&C

FORCE SENSOR

US 72
UK 0
SG 0
가격
기준: 1 개
1+
₩70,168
10+
���58,124
25+
₩55,617
50+
₩53,452
더 보기
1.5kg - 3.18mm - 5kohm -40°C 85°C 5V - No SVHC (16-Jun-2014)
LC101-1K/N

NEWPORT ELECTRONICS

SENSOR, LOAD CELL, 1K LB, 3MV/V

US 2
UK 0
SG 0
가격
기준: 1 개
1+
₩384,289
1000lb 3 51mm 76mm - -40°C 93°C 15VDC - To Be Advised
LC101-500/N

NEWPORT ELECTRONICS

SENSOR, LOAD CELL, 500LB, 3MV/V

US 1
UK 0
SG 0
가격
기준: 1 개
1+
₩384,289
500lb 3 51mm 76mm - -40°C 93°C 15VDC - To Be Advised
LC201-300/N

NEWPORT ELECTRONICS

SENSOR, LOAD CELL, 300LB, 2MV/V

US 2
UK 0
SG 0
가격
기준: 1 개
1+
₩603,883
300lb 2 6.4mm - - -54°C 121°C 15VDC - To Be Advised
LC305-200/N

NEWPORT ELECTRONICS

LOAD CELL, MINIATURE, 200LB

US 3
UK 0
SG 0
가격
기준: 1 개
1+
₩597,783
200lb 2 25.4mm - - -46°C 107°C 15VDC - To Be Advised
LC501-200/N

NEWPORT ELECTRONICS

SENSOR, LOAD CELL, 200LB, 3MV/V

US 1
UK 0
SG 0
가격
기준: 1 개
1+
₩426,987
200lb 3 25mm 121mm - -34°C 82°C 15VDC - To Be Advised
LCGB-5K/N

NEWPORT ELECTRONICS

LOAD CELL, MINIATURE, 5000LB

US 3
UK 0
SG 0
가격
기준: 1 개
1+
₩731,978
5000lb 2 16mm - - -54°C 121°C 10VDC - To Be Advised
LCGD-10K/N

NEWPORT ELECTRONICS

SENSOR, LOAD CELL, 10K LB, 2MV/V

US 3
UK 0
SG 0
가격
기준: 1 개
1+
₩652,680
10000lb 2 16mm - - -54°C 121°C 10VDC - To Be Advised
LCGD-1K/N

NEWPORT ELECTRONICS

SENSOR, LOAD CELL, 1K LB, 2MV/V

US 4
UK 0
SG 0
가격
기준: 1 개
1+
₩573,383
1000lb 2 10mm - - -54°C 121°C 10VDC - To Be Advised
LCGD-2K/N

NEWPORT ELECTRONICS

SENSOR, LOAD CELL, 2K LB, 2MV/V

US 3
UK 0
SG 0
가격
기준: 1 개
1+
₩573,383
2000lb 2 10mm - - -54°C 121°C 10VDC - To Be Advised
LCGD-5K/N

NEWPORT ELECTRONICS

SENSOR, LOAD CELL, 5K LB, 2MV/V

US 3
UK 0
SG 0
가격
기준: 1 개
1+
₩652,680
5000lb 2 16mm - - -54°C 121°C 10VDC - To Be Advised
LCKD-10/N

NEWPORT ELECTRONICS

SENSOR, LOAD CELL, 10LB, 2MV/V

재고 없음
가격
기준: 1 개
1+
₩683,179
10lb 2 3mm - - -54°C 121°C 7VDC - To Be Advised
입고되면 연락받기
LCKD-100/N

NEWPORT ELECTRONICS

SENSOR, LOAD CELL, 100LB, 2MV/V

US 2
UK 0
SG 0
가격
기준: 1 개
1+
₩683,179
100lb 2 3.8mm - - -54°C 121°C 7VDC - To Be Advised
LCKD-1KG/N

NEWPORT ELECTRONICS

SENSOR, LOAD CELL, 2.2LB, 2MV/V

US 1
UK 0
SG 0
가격
기준: 1 개
1+
₩725,879
2.2lb 2 3mm - - -54°C 121°C 7VDC - To Be Advised
비교할 품목을 선택하지 않았습니다. 두 개 이상의 품목을 선택하고 비교 단추를 클릭하십시오.
  1. 보기: 1–25 / 28
  2. 1
  3. 2
“Force & Load Cell Sensors”에 대한 0 개의 검색 결과를 찾았습니다
"Force & Load Cell Sensors"에 대해 0개의 데이터시트 결과 찾음
데이터시트 관련 제품
필터:
필터 적용
토론
블로그 게시물
링크
설문
상태
문서
정렬 기준
선택한 필터에 대해 0개의 커뮤니티 결과 찾음

"Force & Load Cell Sensors" 에 대해 0 개의 커뮤니티 결과 찾음

원하는 것을 찾을 수 없습니까? 질문을 올리거나 토론을 시작하면 공급업체 전문가나 동료 기술자로부터 대답을 들으실 수 있습니다.

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----