element14에 오신걸 환영합니다. element14소개
2014/12/19

Industrial & Site: 13 개의 제품을 찾았습니다


  • 제품 (13)
  • 데이터시트 (2,037)
  • 커뮤니티

적용된 필터

필터

디자인센터BETA
스페셜 혜택 보기
Warehouse Wipeout

 필터 선택:
   

비교할 품목을 선택하지 않았습니다. 두 개 이상의 품목을 선택하고 비교 단추를 클릭하십시오.
제품 그룹화 기준:
주문 코드 제조업체 부품 번호 제조업체 / 설명 구매가능수량 가격 수량 자세한 특성
Voltage Rating V AC Current Rating SVHC
  오름차순 정렬 내림차순 정렬
오름차순 정렬 내림차순 정렬
오름차순 정렬 내림차순 정렬
오름차순 정렬 내림차순 정렬
오름차순 정렬 내림차순 정렬
  오름차순 정렬 내림차순 정렬
오름차순 정렬 내림차순 정렬
오름차순 정렬 내림차순 정렬
BKV2/4T

BRENNENSTUHL

Mains Distribution, IP44

전화 주십시오 가격
기준: 1 개
1+
₩172,782
5+
₩163,026
10+
₩157,104
25+
₩147,177
400V 16A No SVHC (16-Jun-2014)
입고되면 연락받기
M1170

ABB

MODULAR SOCKET, 16A, 250VAC

UK 25
SG 0
가격
기준: 1 개
1+
₩21,997
3+
₩20,165
5+
₩18,611
10+
₩17,797
더 보기
250V 16A To Be Advised
M1173

ABB

MODULAR SOCKET, 16A, 250VAC

UK 23
SG 0
가격
기준: 1 개
1+
₩17,464
3+
₩16,003
5+
₩14,763
10+
₩14,116
더 보기
250V 16A To Be Advised
M1173-L

ABB

MODULAR SOCKET, 16A, 250VAC

UK 20
SG 0
가격
기준: 1 개
1+
₩24,624
3+
₩22,570
5+
₩20,831
10+
₩19,906
더 보기
250V 16A To Be Advised
M1174

ABB

MODULAR SOCKET, 16A, 250VAC

UK 22
SG 0
가격
기준: 1 개
1+
₩17,316
3+
₩15,873
5+
₩14,652
10+
₩14,005
더 보기
250V 16A To Be Advised
M1175

ABB

MODULAR SOCKET, 16A, 250VAC

UK 23
SG 0
가격
기준: 1 개
1+
₩19,037
3+
₩17,446
5+
₩16,114
10+
₩15,392
더 보기
250V 16A To Be Advised
M1175-C

ABB

MODULAR SOCKET, 16A, 250VAC

UK 24
SG 0
가격
기준: 1 개
1+
₩22,940
3+
₩21,035
5+
₩19,407
10+
₩18,556
더 보기
250V 16A To Be Advised
M1175-L

ABB

MODULAR SOCKET, 16A, 250VAC

UK 25
SG 0
가격
기준: 1 개
1+
₩24,513
3+
₩22,478
5+
₩20,757
10+
₩19,832
더 보기
250V 16A To Be Advised
M1363

ABB

MODULAR SOCKET, 13A, 250VAC

UK 11
SG 0
가격
기준: 1 개
1+
₩19,851
3+
₩18,186
5+
₩16,798
10+
₩16,058
더 보기
250V 13A To Be Advised
M1363-L

ABB

MODULAR SOCKET, 13A, 250VAC

UK 25
SG 0
가격
기준: 1 개
1+
₩34,688
3+
₩31,783
5+
₩29,341
10+
₩28,046
더 보기
250V 13A To Be Advised
X521MG

MEM

SOCKET, 13A, 1GANG, METALCLAD

UK 711
SG 0
가격
기준: 1 개
1+
₩17,388
10+
₩16,479
20+
₩15,570
100+
₩15,120
230V 13A No SVHC (16-Jun-2014)
DRUBGFI15

HUBBELL WIRING DEVICES

ENCLOSURE, UTILITY, PLASTIC, GRAY

US 15
UK 0
SG 0
가격
기준: 1 개
1+
₩158,535
5+
₩147,465
10+
₩137,169
25+
₩127,638
더 보기
125V 15A To Be Advised
DRUBGFI15AC

HUBBELL WIRING DEVICES

ENCLOSURE, UTILITY, PLASTIC, GRAY

재고 없음
가격
기준: 1 개
1+
₩216,936
5+
₩201,753
10+
₩187,668
25+
₩174,645
더 보기
125V 15A To Be Advised
입고되면 연락받기
비교할 품목을 선택하지 않았습니다. 두 개 이상의 품목을 선택하고 비교 단추를 클릭하십시오.
“Industrial & Site”에 대한 0 개의 검색 결과를 찾았습니다
"Industrial & Site"에 대해 0개의 데이터시트 결과 찾음
데이터시트 관련 제품
필터:
필터 적용
토론
블로그 게시물
링크
설문
상태
문서
정렬 기준
선택한 필터에 대해 0개의 커뮤니티 결과 찾음

"Industrial & Site" 에 대해 0 개의 커뮤니티 결과 찾음

원하는 것을 찾을 수 없습니까? 질문을 올리거나 토론을 시작하면 공급업체 전문가나 동료 기술자로부터 대답을 들으실 수 있습니다.

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----