STEGO Sensors

: 18개 제품을 찾았습니다.
필터 레이아웃:
×
1 개 필터 적용됨
18개 제품을 찾았습니다. 필터 적용' 버튼을 클릭 후 결과 보기
필터 적용 또는 검색중 18개 결과 보기
최소/최대 구매가능수량 

기억하기 확인란을 선택하시면 최근에 사용하신 필터 기본 설정을 향후 검색을 위해 저장합니다.

규정 준수
포장
최소/최대 제조업체
재설정
최소/최대 Supply Voltage DC Min
재설정
최소/최대 Sensor Output
재설정
최소/최대 Supply Voltage DC Max
재설정
최소/최대 Current Measuring Range DC
재설정

지금은 계약 가격 표시를 사용할 수 없습니다. 표시된 가격은 표준 소매 가격이며, 주문 처리 시 계약 가격이 적용됩니다.

개 필터 적용됨
제조업체
= STEGO
 
선택한 품목 비교 비교
특성 더 보기 특성
표에 우선순위 추가

표의 끝 행에 추가된 속성 중 보고자 하는 속성을 선택하십시오.

선택한 품목 비교 제조업체 부품 번호 주문 코드 제조업체 / 설명
가용성 단가 기준
가격
수량
Supply Voltage DC Min Sensor Output Supply Voltage DC Max Current Measuring Range DC
 
 
Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending
01141.0-00
01141.0-00 - Thermostat, KTS 011 Series, 0°C to +60°C, Normally Open, 10 A at 250 Vac, DIN Rail

645850

STEGO

Thermostat, KTS 011 Series, 0°C to +60°C, Normally Open, 10 A at 250 Vac, DIN Rail

1+ ₩13,324 10+ ₩12,780 50+ ₩12,043

제한된 품목
추가
Min: 1 Mult: 1
- - - -
01140.0-00
01140.0-00 - Thermostat, KTO 011 Series, 0°C to +60°C, Normally Closed, 10 A at 250 Vac, DIN Rail

645849

STEGO

Thermostat, KTO 011 Series, 0°C to +60°C, Normally Closed, 10 A at 250 Vac, DIN Rail

1+ ₩13,324 10+ ₩12,780 50+ ₩12,043

제한된 품목
추가
Min: 1 Mult: 1
- - - -
01141.9-00
01141.9-00 - THERMOSTAT CONTROLLER, NO, IP20

1677286

STEGO

THERMOSTAT CONTROLLER, NO, IP20

1+ ₩17,441 25+ ₩17,130 50+ ₩16,539 100+ ₩15,988

제한된 품목
추가
Min: 1 Mult: 1
- - - -
01146.9-00
01146.9-00 - THERMOSTAT CONTROLLER, NC, IP20

1677288

STEGO

THERMOSTAT CONTROLLER, NC, IP20

1+ ₩24,440 5+ ₩23,825 10+ ₩23,202 25+ ₩22,553 50+ ₩21,860

제한된 품목
추가
Min: 1 Mult: 1
- - - -
01172.0-00
01172.0-00 - THERMOSTAT CONTROLLER, NC, IP20

1695620

STEGO

THERMOSTAT CONTROLLER, NC, IP20

1+ ₩56,541 10+ ₩55,433 25+ ₩53,754 50+ ₩51,425 100+ ₩48,377

제한된 품목
추가
Min: 1 Mult: 1
- - - -
01190.0-00
01190.0-00 - Thermostat, ET 011 Series, 0°C to +60°C, Electronic, 16 A at 28 Vdc, DIN Rail

1870850

STEGO

Thermostat, ET 011 Series, 0°C to +60°C, Electronic, 16 A at 28 Vdc, DIN Rail

1+ ₩57,017 5+ ₩55,165 10+ ₩54,204 25+ ₩52,914 50+ ₩51,252

제한된 품목
추가
Min: 1 Mult: 1
- - - -
01147.9-00
01147.9-00 - THERMOSTAT CONTROLLER, NO, IP20

1757510

STEGO

THERMOSTAT CONTROLLER, NO, IP20

1+ ₩36,162 5+ ₩35,253 10+ ₩34,335 25+ ₩33,366 50+ ₩32,336

제한된 품목
추가
Min: 1 Mult: 1
- - - -
01149.9-00
01149.9-00 - THERMOSTAT

1906371

STEGO

THERMOSTAT

1+ ₩29,051 10+ ₩28,532 25+ ₩27,548 50+ ₩26,630 100+ ₩25,771

제한된 품목
추가
Min: 1 Mult: 1
- - - -
01116.0-00
01116.0-00 - Thermostat, STO 011 Series, 0°C to +60°C, Normally Open, 10 A at 250 Vac, DIN Rail

1870849

STEGO

Thermostat, STO 011 Series, 0°C to +60°C, Normally Open, 10 A at 250 Vac, DIN Rail

1+ ₩19,306 5+ ₩18,961 10+ ₩18,307 25+ ₩17,697

제한된 품목
추가
Min: 1 Mult: 1
- - - -
01140.9-00
01140.9-00 - THERMOSTAT CONTROLLER, NC, IP20

1677285

STEGO

THERMOSTAT CONTROLLER, NC, IP20

1+ ₩17,430

제한된 품목
추가
Min: 1 Mult: 1
- - - -
01116.9-00
01116.9-00 - THERMOSTAT, NO, 32 TO 140 DEG F, 250V

2581668

STEGO

THERMOSTAT, NO, 32 TO 140 DEG F, 250V

1+ ₩39,719 25+ ₩39,010 50+ ₩37,664 100+ ₩36,409

제한된 품목
추가
Min: 1 Mult: 1
- - - -
01172.0-01
01172.0-01 - THERMOSTAT CONTROLLER, NC, IP20

1695621

STEGO

THERMOSTAT CONTROLLER, NC, IP20

1+ ₩45,956 25+ ₩45,135 50+ ₩43,579 100+ ₩42,126

제한된 품목
추가
Min: 1 Mult: 1
- - - -
01160.0-01
01160.0-01 - THERMOSTAT CONTROLLER, NC, IP20

1630526

STEGO

THERMOSTAT CONTROLLER, NC, IP20

1+ ₩17,990 10+ ₩17,306 25+ ₩16,250 50+ ₩14,848 100+ ₩13,090

제한된 품목
추가
Min: 1 Mult: 1
- - - -
01160.0-00
01160.0-00 - THERMOSTAT CONTROLLER, NC, IP20

1630525

STEGO

THERMOSTAT CONTROLLER, NC, IP20

1+ ₩19,990 10+ ₩19,601 25+ ₩19,003 50+ ₩18,181 100+ ₩17,107

제한된 품목
추가
Min: 1 Mult: 1
- - - -
01131.2-01
01131.2-01 - THERMOSTAT, CO, -4 TO 140 DEG F, 12 TO 48V

2581664

STEGO

THERMOSTAT, CO, -4 TO 140 DEG F, 12 TO 48V

1+ ₩114,607 5+ ₩110,850 10+ ₩109,062 25+ ₩105,654 50+ ₩104,028 100+ ₩99,439 가격 더 알아보기

제한된 품목
추가
Min: 1 Mult: 1
- - - -
01115.9-00
01115.9-00 - THERMOSTAT, NC, 32 TO 140 DEG F, 250V

2581687

STEGO

THERMOSTAT, NC, 32 TO 140 DEG F, 250V

1+ ₩39,719 25+ ₩39,010 50+ ₩37,664 100+ ₩36,409

제한된 품목
추가
Min: 1 Mult: 1
- - - -
01161.0-02
01161.0-02 - THERMOSTAT CONTROLLER, NO, IP20

1630529

STEGO

THERMOSTAT CONTROLLER, NO, IP20

1+ ₩17,168 10+ ₩16,830

제한된 품목
추가
Min: 1 Mult: 1
- - - -
01131.0-00
01131.0-00 - Thermostat, ETR 011 Series, -20°C to +60°C, Electronic, 8 A at 240 Vac, DIN Rail

1870847

STEGO

Thermostat, ETR 011 Series, -20°C to +60°C, Electronic, 8 A at 240 Vac, DIN Rail

1+ ₩54,432 5+ ₩52,416 10+ ₩49,657 25+ ₩47,174

제한된 품목
추가
Min: 1 Mult: 1
- - - -