Dual 128-Taps Volatile Digital Pots RENESAS Volatile Digital Potentiometers

: 6개 제품을 찾았습니다.
필터 레이아웃:
개 필터 적용됨
제조업체
= RENESAS
Product Range
= Dual 128-Taps Volatile Digital Pots
2 필터 선택됨
6개 제품을 찾았습니다. 필터 적용' 버튼을 클릭 후 결과 보기
최소/최대 구매가능수량 

기억하기 확인란을 선택하시면 최근에 사용하신 필터 기본 설정을 향후 검색을 위해 저장합니다.

규정 준수
최소/최대 End To End Resistance
최소/최대 No. of Pots
최소/최대 Control Interface
최소/최대 Track Taper
최소/최대 Resistance Tolerance
최소/최대 Supply Voltage Min
최소/최대 Supply Voltage Max
최소/최대 Potentiometer IC Case Style
최소/최대 No. of Pins
최소/최대 No. of Steps
최소/최대 Temperature Coefficient
최소/최대 Operating Temperature Min
최소/최대 Operating Temperature Max
최소/최대 Product Range
포장

지금은 계약 가격 표시를 사용할 수 없습니다. 표시된 가격은 표준 소매 가격이며, 주문 처리 시 계약 가격이 적용됩니다.

개 필터 적용됨
제조업체
= RENESAS
Product Range
= Dual 128-Taps Volatile Digital Pots
 
선택한 품목 비교 비교 (0)
선택한 품목 비교 제조업체 부품 번호 주문 코드 설명 / 제조업체
구매 가능 수량 단가 기준
가격
수량
End To End Resistance No. of Pots Control Interface Track Taper Resistance Tolerance Supply Voltage Min Supply Voltage Max Potentiometer IC Case Style No. of Pins No. of Steps Temperature Coefficient Operating Temperature Min Operating Temperature Max Product Range
 
 
Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending Sort Acending Sort Decending
ISL23428UFRUZ-T7A
ISL23428UFRUZ-T7A - POT, DUAL, 128TAP, 50K, 16UTQFN

2115725

POT, DUAL, 128TAP, 50K, 16UTQFN

RENESAS

이전에 고객님은 이 제품을 구매하셨습니다. 주문 내역 보기

1+ ₩2,910 10+ ₩2,546 50+ ₩2,337 100+ ₩2,127 250+ ₩2,034 500+ ₩1,881 1000+ ₩1,617 2500+ ₩1,437 가격 더 알아보기

제한된 품목
50kohm Dual SPI Linear ± 20% 1.7V 5.5V µTQFN 16Pins 128 65ppm/°C -40°C 125°C Dual 128-Taps Volatile Digital Pots
ISL23428TFVZ-T7A
ISL23428TFVZ-T7A - POT, DUAL, 128TAP, 100K, 14TSSOP

2115723

POT, DUAL, 128TAP, 100K, 14TSSOP

RENESAS

이전에 고객님은 이 제품을 구매하셨습니다. 주문 내역 보기

1+ ₩2,910 10+ ₩2,546 50+ ₩2,337 100+ ₩2,127 250+ ₩2,034 500+ ₩1,881 1000+ ₩1,617 2500+ ₩1,437 가격 더 알아보기

제한된 품목
100kohm Dual SPI Linear ± 20% 1.7V 5.5V TSSOP 14Pins 128 ± 45ppm/°C -40°C 125°C Dual 128-Taps Volatile Digital Pots
ISL23428WFVZ-T7A
ISL23428WFVZ-T7A - POT, DUAL, 128TAP, 10K, 14TSSOP

2115728

POT, DUAL, 128TAP, 10K, 14TSSOP

RENESAS

이전에 고객님은 이 제품을 구매하셨습니다. 주문 내역 보기

1+ ₩2,910 10+ ₩2,546 50+ ₩2,337 100+ ₩2,127 250+ ₩2,034 500+ ₩1,881 1000+ ₩1,617 2500+ ₩1,437 가격 더 알아보기

제한된 품목
10kohm Dual SPI Linear ± 20% 1.7V 5.5V TSSOP 14Pins 128 ± 125ppm/°C -40°C 125°C Dual 128-Taps Volatile Digital Pots
ISL23428TFRUZ-T7A
ISL23428TFRUZ-T7A - POT, DUAL, 128TAP, 100K, 10UTQFN

2115722

POT, DUAL, 128TAP, 100K, 10UTQFN

RENESAS

이전에 고객님은 이 제품을 구매하셨습니다. 주문 내역 보기

1+ ₩2,910 10+ ₩2,546 50+ ₩2,337 100+ ₩2,127 250+ ₩2,034 500+ ₩1,881 1000+ ₩1,617 2500+ ₩1,437 가격 더 알아보기

제한된 품목
100kohm Dual SPI Linear ± 20% 1.7V 5.5V µTQFN 16Pins 128 ± 45ppm/°C -40°C 125°C Dual 128-Taps Volatile Digital Pots
ISL23428WFRUZ-T7A
ISL23428WFRUZ-T7A - POT, DUAL, 128TAP, 10K, 16UTQFN

2115727

POT, DUAL, 128TAP, 10K, 16UTQFN

RENESAS

이전에 고객님은 이 제품을 구매하셨습니다. 주문 내역 보기

1+ ₩2,910 10+ ₩2,546 50+ ₩2,337 100+ ₩2,127 250+ ₩2,034 500+ ₩1,881 1000+ ₩1,617 2500+ ₩1,437 가격 더 알아보기

제한된 품목
10kohm Dual SPI Linear ± 20% 1.7V 5.5V µTQFN 16Pins 128 ± 125ppm/°C -40°C 125°C Dual 128-Taps Volatile Digital Pots
ISL23428UFVZ-T7A
ISL23428UFVZ-T7A - POT, DUAL, 128TAP, 50K, 14TSSOP

2115726

POT, DUAL, 128TAP, 50K, 14TSSOP

RENESAS

이전에 고객님은 이 제품을 구매하셨습니다. 주문 내역 보기

1+ ₩2,910 10+ ₩2,546 50+ ₩2,337 100+ ₩2,127 250+ ₩2,034 500+ ₩1,881 1000+ ₩1,617 2500+ ₩1,437 가격 더 알아보기

제한된 품목
50kohm Dual SPI Linear ± 20% 1.7V 5.5V TSSOP 14Pins 128 65ppm/°C -40°C 125°C Dual 128-Taps Volatile Digital Pots